Отпушване на канали и канализационни помпи

На практика за почистване на събирателите от наслоения отпадък в канализацията, се използват помпи на бутален принцип за фекални води. Тези помпи са удобни и могат да изпомпват утайките по каналите и предвидените утаители. Предвид това че наслояването на утайките е неравномерен процес, затова другите помпи са неподходящи за тази дейност и не могат да се пригодят за почистването им.
При по-груби предмети попаднали в каналите, може да се получи блокиране работата на помпите и тяхната повреда, затова почистване от служителите по отпушване на канали се извършва периодически а и се поставяят защитни мрежи около помпите. Предимството на помпите действащи на бутален принцип пред останалите е че са мощни и поемат и отпадъците. Тяхната мощност е в зависимост не от обема или състава на изтласквания канален отпадък, а от движението на буталото и оборотите, като последните могат да се променят със специални механизми монтирани за тази цел. Помпите с бутално действие са с повече цилиндри с различен диаметър и ход на буталото, откъдето идва и мощността, използват се също така като съставна част от апаратурата за отпушване на канали като водоструйни машини с високо налягане.

Друг тип канализационни помпи са пропелерните. Те също са много мощни, но нямат височинен дебит и са подходящи там където се изтласква утаячната смес на равни места т.е. не се издига отпадъка на високо. При такива изисквания тези помпи са най подходящи. При изпомпване на канални води с по-малки частици на примесите могат да се използват и помпи центрофуги или такива които се ползват за чиста вода. За пречиствателни съоръжения с голям дебит и увеличена маса на утайките се използват помпи пропелерен тип, когато не се налага изкачване на височина. Тези помпи са
характерни с това, че колкото натоварването е по-малко, толкова мощността е по-голяма. Други помпи които се употребяват в канализацията са вакуумните. Те повече служат като клапи за да задържат водата за други помпи и да не се налага обезвъздушаване на системата за изпомпване.
Помпите се използват при отпушване на канали когато фекалната вода е запълнила шахтите и не може да се намери изхода на запушения канал.