Почистване, отпушване, промиване на канализация в София

машина за отпушване на каналПочистване на канализацията в София се прави след извършване на операцията по отпушване на  канали или по същото време. Почистването е операция, която е за премахване на полепите във  вътрешността на тръбата. За тази цел, се използват специални накрайници, действието на които се  засилва от машинното завъртане, което увеличава ефекта на вътрешното почистване на тръбата.  Операцията може да се повтори няколко пъти. Така направеното отпушване и почистване на тръбите  се позволява възстановяване на проходимостта на канала и една адекватна канализация.

Машинно почистване на канализацията в София
Почистване и остъргване на тръбата е дългосрочна операция, която осигурява едно добро качество.  Нашата ВиК компанията от София идва с професионална почистваща техника за канализация и е в  състояние да изпълни всички дейности по отпушването. Почистващата глава се поставя в края на  линията от метални спирали и осъществява качеството на предлаганата услуга, като разбива  полепите по тръбите. Задвижващия електромотор спомага да се улесни работата на почистване и  отделяне на отпадъците. Секциите на спиралите са определени в съответствие с желаната дължина и  работата може да обхване по-големи разстояния, като например от шахта до шахта. Колкото  по-правилен е избора на почистваща глава от обслужващия персонал, толкова по добро е качеството  на работата за почистване на вашите тръби.

Отпушване на сгради етажната собственост в София
Инструментите и оборудването са важен компонент при работата със запушена канализация, те  спомагат за бързо и качествено почистване на тръбите. Нашите специалисти ще установят дали  запушването на канала се дължи на неправилна експлоатация или канализацията се нуждае от  ремонт. При поискване може да се направи и обстоен преглед на канализационната система и  съоръженията към нея, така че, да се знае от клиентите ни за състоянието на мрежата. Ако се  изпълнят препоръките ни, ние ви гарантираме безпрепятствено използване на канализационната ви  система. Нашата вик компания за отпушване на канали София е надежден партньор за всички  запушени канали и канализационни тръби, с богат натрупан опит в бранша.

Фирмата ни извършва почистване и хигиенизиране на вашите канализационни тръби в София и района  около столицата като може да разчитате на нашите умения, придобити от опит. Ние предлагаме  качество и изграждаме дълготрайни взаимоотношения с всички наши клиенти които желаят да ползват  нашите услуги, не се колебайте да се свържете с нас!

Отпушване на канали и септични ями

В много градове и по селата няма улична канализация и за тази цел са изградени септични ями,  има и такива които имат канализация и септичната яма е свързана с преливник към уличните  канали. При последния случай когато канала се запуши е добре първо да се провери дали  септичната яма не е за изпомпване и тогава да ме потърсите, аз съм водопроводчик и извършвам отпушване на  канали (защото може да се окаже, че канала не е запушен, а се налага само изпомпване на ямата).

Каналните води на отдалечени от улична канализация сгради се отвеждат в септични ями, където се  утаяват. След това съобразно с местните условия и изискванията на санитарните власти те се  отвеждат в близката река или във филтърен кладенец или се използуват за подпочвено напояване.
Септичните ями биват еднокамерни, двукамерни и три камерни. Обемът на първата камера на  двукамерните септични ями е 2/3 от целия обем на ямата. Обемът на първата камера на три  камерната септична яма се приема 1/2, а на останалите две камери — по 1/4 от целия обем на  ямата. Септичните ями за 15 до 20 души се приемат еднокамерни.
Септичните ями по форма биват кръгли или правоъгълни. Кръглите септични ями с диаметър до 1,2 м  се правят от готови бетонни или каменинови елементи с ревизионен отвор за вкарване на пружината  или маркуча за отпушване на канали. Камерите на двукамерните или три камерните септични ями в  подобен случай се приемат с равни обеми (с еднакви диаметри).
Според чуждата литература обемът на септичната яма при денонощен разход на вода до 10 м3 се  приема равен на 4 пъти денонощния разход на вода, а при по-голям денонощен разход равен на 3  пъти денонощния разход на вода в сградата. С нарастване на денонощния разход на вода обемът на  септичната яма може да бъде намален и повече — до 1 път денонощния разход на вода и в редки
случаи до 12-часовия или даже до 6-часовия разход на вода. Към получения по този начин обем се  прибавя и обемът, необходим за утайките за 1/2 година или 1 година в зависимост от това, дали  ямата ще се чисти годишно два пъти или един път. За една година на един човек се предвиждат 50  до 80 л утайки.

Предвижда се също така обем за кората, която се образува на водната повърхност. Дебелината й се  приема 0,6—1 м. Над тази кора до покривната плоча на септичната яма се оставя височина 0,50 м.
Каналната вода се влива в септичната яма под кората с помощта на двоен тръбен разклонител,  който служи за почистване на входния отвор при запушване (сл. отпушване на канали). Каналната  вода преминава в съседните камери също така под кората (на около 0,4 пъти от дълбочината на  водния пласт).
Септичните ями се покриват със земен насип с дебелина 0,30— 0,50 м. По такъв начин водата зимно  време е запазена от изстиване, което спомага за по-бързо гниене на органичните материи в ямата.
Кората в ямата също запазва водата от изстиване.
Септичните ями се правят от бетон със стоманобетонна плоча или от тухли.