Отпушване на канали – как?

Както знаете, ефикасно и ефективно функционираща канализационна система ще има само, ако профилактиката се провежда своевременно с всички нейни елементи. Навременната и квалифицирана помощ за отпушване на канали и тяхната профилактика ще облекчи всички възможни извънредни ситуации в които бихте попаднали. Както показва практиката, системно почистване и измиване на канализацията, значително ще намали общите разходи за експлоатация на цялата система от канали, и така наречената превантивна помощ ще бъде в полза при определяне на степента на функциониране на канализационната система.

В действителност, технологиите или техниките, като например за отпушване на канали, изборът им зависи от степента на замърсяване, диаметъра на тръбата, условията на труд и т.н. В днешно време, можете да използвате хидродинамичните, термични, механични и химични методи за почистване и отпушване на канализационната система. Така например, хидродинамичната технология се практикува, като към мястото на запушването и замърсяването се подава вода под много високо налягане. Хидродинамичния подход е за почистване на канализационни тръби с диаметър не по-малко от 25 мм. Този метод има автоматично ръководство, тъй като захранването му е от чиста вода впръскваща се от специални машини, които се състоят от следните елементи: бензинови или електрически двигатели, помпа, клапани, филтър за пречистване на водата, както и един барабан с маркуч издържащ високо налягане на края на който се поставя специална дюза. Изборът на дюза се извършва в зависимост от диаметъра на тръбата и на нивото на замърсяване. Тези машини за почистване и отпушване на канали могат страхотно да се справят с измет, тиня, корени и други вещества предизвикали запушването.

За битови запушвания на каналите има и други варианти които маже да използвате като например електрически или ръчни инструменти за отпушване. Оборудването е подходящо за работа с тръби, чийто диаметър не надвишава 150 mm. То може да бъде с ръчни машини, като почистването се практикува за леки замърсявания, както се използват специални ленти, изработени от стомана за отпушване на всякакви запушвания. Електрическите машини могат да бъдат от по-голяма полза при такива ситуации. Има и още един метод за почистване на канали, това е чрез химическа обработка на отпадъчни води чрез химикали, но не става въпрос за сода каустик. Тези химикали са доста скъпи и за това не са въведени масово в практиката.