Поддържане и отпушване на канали и канални мрежи

ревизионна шахта канализацияКакво може да се направи за да се осигури правилното функциониране на каналната мрежа, за да не се налага да се търси фирма за отпушване на канали. Добре е да се прави периодическа проверка на същата. Има два вида проверка: външна и техническа.

Външната проверка се прави не по-рядко от един до два пъти в месеца обикновено от двама души. Те проверяват външното състояние на шахтите, здравината на покривните капаци, железните стъпала, режима на протичането на каналната вода по движението и в кюнетките, евентуално задръстването на кюнетките, състоянието на уличните оттоци и техните решетки. Особенно внимание се обръща на съединителните и преливните шахти и тези на дюкерите за изправността на шибърите в тях и при всички констатирани дефекти. Някои от изброените по-горе дейсвия могат да се извършат и от самите собсвеници които са заинтересувани канализацията им да функционира правилно с цел да не се дават излишни средства за отпушване на канали и ремонт на канали, като например да се измажат шахтите или да се оправят капаците за да не попаднат предмети които да запушат канала. Както и да не отлагат ремонт свързан със съответните канали.

Техническата проверка обикновено се прави два пъти в годината /пролет и есен/ от бригада, състояща се от няколко души. Проверяват се освен външните видими дефекти по шахтите и кюнетките, но и дали не постъпват в канализацията опасни за нея води, като такива, по-горещи от 40 градуса или съдържащи бензин, нефт, масла. За тези последните трябва да бъдат устроени специални съоръжения за задържането им, защото вредят на всички канали. Техническата проверка на проходимите събиратели се извършва един път на 2-3 години, обикновено пролетно време, когато при по-голямо пълноводие на приемателя каналната вода може да бъде пусната направо в него през аварийния канал или чрез отливен канал на някой преливник /при смесената канална система/, като това количество вода може да се употреби и за (промиване) на канализацията при необходимост. Преди да се влезе в канала, прави се щателна проверка да не би в него да са се образували задушливи или отровни газове. Те се отсраняват чрез продължителното проветряване. Ако голяма част от описаните процедури се приложат от заинтересуваните лица, ще се предотврати в голяма степен запушването на канала и отпушване на канали би било излишно.

Освен горните проверки се прави и системно наблюдение на режима на работа на мрежата: измерване пълнежа на каналите по часове, дни и месеци, евентуалното им затлачване и установяване на причините за това /недостатъчен наклон, състав на каналната вода и пр./. Местата където стават тези затлачвания, се регистрират, като се дават указания за вида и причината на затлачването и начините за отсраняването им. Това би трябвало да се прави от вик дружествата отговарящи за съответните селища и стопанисващи канализационната мрежа.