Способи за отпушване на канал

техника за хидро отпушване на каналХимическото почистване е метод, който включва използването на реагенти, които разграждат  мазнините в канализацията, както и другите видове замърсявания. Тези химикали за отпушване на  канали се разтварят, или се превръщат в полу-течно състояние. На практика бе доказано, че  химичния метод е чудесно средство за почистване стените на тръбите от грес и мръсотия. След  края на процедурата с химическото почистване на канализационни тръби, канализацията ще бъде  чиста. Този метод е напълно безвреден за човешкото тяло. Това е идеалното решение в повечето  случаи (с изключение на запушване на отводнителни канали с камъни и други твърди предмети).

Механичния способ за отпушване на канали дава добри резултати при отстраняване на мазнини,  парцали, битови отпадъци и други. За този способ обикновено се употребяват електрически машини с метални  кабели оборудвани  с накрайници. Механичния способ е много ефективен за почистване отвътре и отвън на  канализационните мрежи. С този метод, канализационните тръби се отпушват с металния кабел, като  се избира подходящия накрайник в зависимост от вида на запушването. Предимството на този способ  е, че се металните кабели са достатъчно гъвкави и лесно се преодоляват различни обрати и завои. На този адрес, можете да ползвате машинно отпушване и почистване на канализационни тръби в София.  Най-добри резултати са получени с помощта на този способ за отпушване на канали в комбинация с   хидродинамичния метод.

Хидродинамичния способ за отпушване на канализации най-често се използва за външна мрежа. Този  способ е чрез използването на водни струи, подадени под високо налягане. За да направите това,  са необходими специални инструменти: помпа за високо налягане, дюзи и накрайник за главата.  Предимствата на хидродинамичния способ включва факта, че почистването на отпадъчните води, се  осъществява възможно най-ефективно, като премахва полепите и утайките от тръбите и каналите.  Поради този факт, почистването може да се извърши и на затлачени участъци от канализацията,  които се считат за не работещи. Струя вода, подавана под високо налягане (10-630 атм.) Осигурява  унищожаване на всички препятствия, включително депозити на чакъл, бетон, строителни отпадъци,  покълнали корените на дърветата и др.

В допълнение, сред предимствата на хидродинамичен метод са простотата на техниката, високата  производителност, способността да се действа чрез реактивна сила. Отпушване на запушени канали  може да се извършва по този начин, дори и в най-недостъпните райони. В резултат на редовната  употреба на хидродинамичното почистване е, да се увеличи живота на оборудването и  канализационните комуникациите без основен ремонт от петнадесет до двадесет години. В такива  случаи се намаляват броя на непланираните канални ремонти.

Правилната последователност на технологичните операции, извършвани от хидродинамичен способ  започва с диагностика и комуникационно оборудване за определяне на състава и характера и обема  на депозитите. След това се съставя почистващия поток и диаграма. Следващата стъпка е да  подготвят съоръженията, които са необходими за почистване. След инсталацията на техниката и  изпомпване на ненужната вода се започва почистване на отпадъчните води и отпушване на каналите  от депозитите.