Водопроводчик – начини за затопляне на вода

Много са начините за затопляне на вода, но най-вече на вода под напор и под контрола на водопроводчик. В този случай се използуват два радиатора за отопление, долният край на които е свързан с тръба със студена вода под напор от водопроводната мрежа, а горният край — с тръбата за отвеждане на топлата вода. Вместо радиатори в зиданата пещ може да се монтира серпентина от тръби. Тези устройства са прости, имат малък кпд (около 0,2) и се прилагат за затопляне на вода за бани до 15—20 водочерпни крана.За получаване на топла вода в малки жилищни сгради, апартаменти и отделни помещения в обществени сгради се употребяват самовари или кухненски бойлери.

Самоварите се състоят от резервоар за вода, димогарна тръба разположена централно през резервоара, с конусообразно разширение на долния си край, което е над огнището. Резервоарът се изработва от стоманена поцинкована или медна ламарина с диаметър 30 до 35 см, височина 120—150 см и обем 100 до 130 л. Водата се загрява до 70 градуса и като се смеси със студена вода се получават повече от 200 л вода с температура 35—40°, достатъчна за напълване на една вана. Димогарната тръба е с диаметър 8—12 см На горния си край тя има приспособление за регулиране на тягата и се свързва с комин с размери 15/15 см. Опитния водопроводчик внимава за правилния монтаж на мрежата.

На долния край на резервоара се намира изпускателна тръба и тръба за пълнене със студена вода, а на горния край — тръба за отвеждане на топлата вода. За затопляне на водата в самовара се употребява твърдо гориво дърва, въглища, торф и пр.
Пламъците и нагорещените газове, преминавайки през димогарната тръба, затоплят водата. Температурата на водата при ползуване, както и отправянето и към душа или към водочерпния кран над ваната се регулират по определен начин от водопроводчик.
Нека крановете г. в. (гореща вода), с. в. (студена вода) и т. в. (топла вода) първоначално са затворени. При това положение водния напор в резервоара е определен от най-високото водно ниво, т. е. Haй високата точка във водопроводната тръба на душа. Както се вижда, напорът на уличната водопроводна мрежа, когато крановете са затворени, не се npенася в самовара, затова този самовар се казва безнапорен.

Ако искаме през душа да тече гореща вода, отваряме крана г.в. и студената вода навлиза в долния край на цилиндъра, като изтласква горещата през душа. Ако искаме тази вода да се смеси със студена вода, отваряме крана с. в. В случай че искаме смесената вода да теч не през душа, а през водочерпния кран т. в., отваряме този кpaн горещата вода в този случай преминава през тръбата  към кран т. в. Тя не може да мине през душа, тъй като тръбата е извит вертикално нагоре от точката.