ВиК София – водопроводни шахти

Водопроводните шахти са основна част от съоръженията на водопроводната инсталация и се изискват според нормите от ВиК София. В тези съоръжения се монтират както водомерите, така и спирателните кранове, които служат за спиране на водоподаването при ремонти, аварии и други вик мероприятия.
Всяко водопроводно отклонение трябва да завършва в имота със шахта и водомер, и да има спирателни кранове. За отделните имоти в София, на водопроводното отклонение преди регулационната линия, се монтира тротоарен спирателен кран /тск/, който е собственост на вик дружеството.  За това съоръжение тск, не се изгражда шахта – кранът е монтиран на линията под земята като за ръкохватка служи квадратен шиш /метален/, който се извежда на повърхността и е защитен от обсадна тръба и завършва със специална шапка и предпазно „гърне“ с капак за отвор, откъдето се спира водата при необходимост. Водопроводните шахти се иззиждат с бетонни тухли и капак, като се взимат необходимите мерки при строителството, водомера и тръбите да не замръзват зимно време.

Нашият екип от специалисти ВиК София изгражда водопроводни шахти съобразени с нормативната база, свържете се с нас. Формите на шахтите биват квадратни или правоъгълни, като размерите са съобразени с това да може свободно да  се смени кран, водомер или да се отстрани теч, хубаво е да има и разстояние между водомера и дъното на шахтата, както и да се оставят „зъби“ над водомера при иззиждането, на които да легне изолационен вътрешен капак чиято цел е запазване на приборите от замръзване и повреда. Шахтите трябва да се пазят чисти и без наличието на вода, като за тази цел капака трябва да е здрав и добре затворен и уплътнен, може да се предвиди и отводнителен сифон. Шахтите се изграждат на такива места които да са удобни за проверка и поддръжка и до два метра след регулационната линия на имота. Собствеността на шахтата е на собственика на имота а водомера на вик дружеството стопанисващо водопреносната мрежа в София. Ремонтите и обслужването до водомера са за сметка на дружеството, а след това вътре в имота разходите се поемат от собствениците и обитателите. Фирмата ни ВиК София предлага водопроводни услуги с качество и гаранция.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *