Отпушване на канали и допустими наклони

За дъждовна и смесена канализация се допуска най-малък наклон:
За улични — с диаметър 250 и 300 мм — 0,004 ;
За вътрешни квартали с диаметър 200—300 мм съответно 0,01 и 0,007.
При особено неблагоприятна конфигурация на отводняваната площ за отделни участъци от мрежата най-малкият наклон на тръбите на уличната мрежа с диаметър 300 мм може да се приеме 0,003, а за вътрешно квартална 0,005.
Съединителната тръба от уличния отток до наклона да се прави с наклон 0,002—0,015, като се допуска намаление до 0,008, а при диаметър на тръбата 300 мм— до 0,005.
В открити дъждовни канали най-малкият наклон на каналите, кюнетите и отводнителните канавки са дадени в специална таблица /наклони, сечения, промиване,отпушване на канали, почистване на шахти/.
При самотечни тръбопроводи за утайки (тръби и открити канали) се приема 0,01, а при особено неблагоприятни условия — 0,005.
Допустимата минимална дълбочина на протичане за битови води и при двата вида канализационни системи е от 2 до 3 см при скорост 0,50 м/сек.
Най-малък наклон се допуска 0,0005.
При оразмеряване на каналите за дъждовна вода се приема, че запълването на профила е 100 %.
При производствени води каналите се оразмеряват както на пълен, така и на непълен профил в зависимост от производствения режим с оглед на допустимите максимални и минимални скорости.
Ако оразмерителните водни количества са малки и не могат да се получат минималните скорости, необходимо е тръбите да се промиват периодически с вода от групата по отпушване на канали, като се достигне минималната скорост, за да се получи самоизчистване.
Допустимите минимални диаметри на канализационните тръби са следните:
1. За дворна канализация 125 мм.
2. За квартална и улична мрежа 200 мм.
3. За квартална и улична мрежа при много стръмен терен 150 мм.
4. За дюкер 150 мм.
Правилото за избор на диаметър на каналните тръби е в зависимост между дебит /на водата преминаваща през каналите/ и размер на тръбата. Колкото е по-голям дебита, толкова е по-голямо сечението на тръбите, за да не се наслояват утайките и да предизвикват запушване, а от там и
отпушване на канали, независимо от това какъв е диаметъра на тръбата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *