Отпушване на канали и септични ями

В много градове и по селата няма улична канализация и за тази цел са изградени септични ями,  има и такива които имат канализация и септичната яма е свързана с преливник към уличните  канали. При последния случай когато канала се запуши е добре първо да се провери дали  септичната яма не е за изпомпване и тогава да ме потърсите, аз съм водопроводчик и извършвам отпушване на  канали (защото може да се окаже, че канала не е запушен, а се налага само изпомпване на ямата).

Каналните води на отдалечени от улична канализация сгради се отвеждат в септични ями, където се  утаяват. След това съобразно с местните условия и изискванията на санитарните власти те се  отвеждат в близката река или във филтърен кладенец или се използуват за подпочвено напояване.
Септичните ями биват еднокамерни, двукамерни и три камерни. Обемът на първата камера на  двукамерните септични ями е 2/3 от целия обем на ямата. Обемът на първата камера на три  камерната септична яма се приема 1/2, а на останалите две камери — по 1/4 от целия обем на  ямата. Септичните ями за 15 до 20 души се приемат еднокамерни.
Септичните ями по форма биват кръгли или правоъгълни. Кръглите септични ями с диаметър до 1,2 м  се правят от готови бетонни или каменинови елементи с ревизионен отвор за вкарване на пружината  или маркуча за отпушване на канали. Камерите на двукамерните или три камерните септични ями в  подобен случай се приемат с равни обеми (с еднакви диаметри).
Според чуждата литература обемът на септичната яма при денонощен разход на вода до 10 м3 се  приема равен на 4 пъти денонощния разход на вода, а при по-голям денонощен разход равен на 3  пъти денонощния разход на вода в сградата. С нарастване на денонощния разход на вода обемът на  септичната яма може да бъде намален и повече — до 1 път денонощния разход на вода и в редки
случаи до 12-часовия или даже до 6-часовия разход на вода. Към получения по този начин обем се  прибавя и обемът, необходим за утайките за 1/2 година или 1 година в зависимост от това, дали  ямата ще се чисти годишно два пъти или един път. За една година на един човек се предвиждат 50  до 80 л утайки.

Предвижда се също така обем за кората, която се образува на водната повърхност. Дебелината й се  приема 0,6—1 м. Над тази кора до покривната плоча на септичната яма се оставя височина 0,50 м.
Каналната вода се влива в септичната яма под кората с помощта на двоен тръбен разклонител,  който служи за почистване на входния отвор при запушване (сл. отпушване на канали). Каналната  вода преминава в съседните камери също така под кората (на около 0,4 пъти от дълбочината на  водния пласт).
Септичните ями се покриват със земен насип с дебелина 0,30— 0,50 м. По такъв начин водата зимно  време е запазена от изстиване, което спомага за по-бързо гниене на органичните материи в ямата.
Кората в ямата също запазва водата от изстиване.
Септичните ями се правят от бетон със стоманобетонна плоча или от тухли.

Качествено отпушване на канали

Химическата и нефтохимическата промишленост, транспорта и корабостроенето, производството на пластмаси и хартия, хранителната и фармацевтичната промишленост, както и в изграждането е налице необходимостта от почистване и отпушване на канали, тръби, шахти и съоръжения.

Вертикални и хоризонтални щрангове, отклонения за мивки, душ кабини и подови сифони, трябва периодично да се почистват от утайките и депозитите, които водят до намаляване на производителността на отводнителните канали и загуба на качеството на полезното действие на системата.

Доскоро почти единственият начин за отпушване бяха ръчните канални уреди и широк спектър от химикали – от повърхностно активни вещества, концентрирани киселини и основи. Този метод, в допълнение към ниската производителност и ниската ефективност, е заплаха за здравето на персонала и на околната среда. В допълнение, много предмети, полепнали от вътрешната страна на тръбата, използвайки ръчния метод, е почти невъзможно да се почистват качествено и ефективно.

Между другото, сега специализираната техника за професионално отпушване на канали често се  използва в бранша, поради факта че производителите на такава техника се увеличават и заливат пазара.

През последните десетилетия, е разработена и широко използваната технология на хидродинамични почиствания (измиване и отпушване под високо налягане). На пазара се предлагат, от камиони оборудвани за отпушване с вода под налягане, така и малки уреди под налягане за домашно ползване. Принципът на хидродинамичния способ за отпушване на канали е елементарен, чрез мощни помпи се нагнетява водата и посредством маркуч завършващ с дюза се почиства канала. Под високо налягане се подава в работната зона чрез тези специални дюзи, като се образува реактивна сила, чрез която се придвижва маркуча към блокиралия участък в канала. Тъй като дюзите използват различни модификации на струята на високото налягане, се подменят в зависимост от отпадъчния материал произвел запушването.

Хидро единицата за отпушване с високо налягане има няколко предимства. По-специално, за хидродинамичните машини – нежно отстраняват мръсотията и утайката в канализацията, като продухват много добре затлачени участъци. Недостатъците са, че са предимно за прави участъци, където може да се постигне максимално налягане на водата и голяма ефективност на работа.