ВиК София – водопровод и канализация, фитинги

фитинги от полипропиленКомуникациите и други области на ВиК услугите изискват много голям брой различни видове  конектори, тъй като позволяват да се постигне висока оперативна дейност и унифициране на  възлите. Най-често от заварени фитинги, фланци и резбовани съединения. ВиК фитингите се  използват при тръбопроводи за газ и вода (включително за отопление, промишлени и отпадни води),  които са много стегнати. Когато се използва цилиндрична резба (и тя се използва в повечето  случаи), връзката се прави с червен железен оксид, или конци (калчища), уплътнителната  тефлонова лента лента. В производството на фитинги за качеството на материала има много високи  стандарти. Строг контрол на качеството включва също и монтажа.

Фитинги с резба: прилагане и функции

фитинги от металФитингите от месинг, полипропилен и други материали се използват за различни тръбопроводни  системи: желязо, стомана, полипропилен, мед, пластмаса и други съвременни връзки. Разбира се,  изборът на резба при монтаж за конкретната връзка се избира според вида, размера, раздела и  материала, който е подходящ за използване в тръбопроводната вик система.

Фитингите представляват сглобяемите елементи на тръбопроводите с възможност за множество  приложения във вик услугите. Използване на резбовани фитинги са от значение в случаите, когато  в последствие възникне сервизна работа, изискваща разглобяване на тръбопроводите или други  действия, които биха се затруднили в случая, ако системата на тръбите бъде неразглобяема. От  друга страна, компресионните фитинги се използват за разлика от винта – когато е необходимо да  се постигне монолитна вик връзка. Монтажните точки на резбованите съединения често се свързват  с различни устройства за контрол и регулиране, както и когато е възможно да се смени тръбната  връзка. В София има доста специализирани ВиК магазини за фитинги.

Основните предимства на резбованите съединения са:
– Това е както да се получи разглобяема връзка, така и минимизиране на риска от изтичане на  течни или газообразни вещества.
– Висока механична якост на конструкцията (в зависимост от материала), и относителна лекота на  инсталиране (не е необходимо специално вик оборудване).

Материалите, използвани за производството на фитинги

фитинги от медФитинги са изработени от различни материали, за да предоставят определени експлоатационни  характеристики. Например, медните фитинги имат висока корозионна устойчивост и достъпна цена,  но малко приложими в тръбопроводите, месинговите фитинги са скъпи, но имат висока естетика и  характеристики на изпълнение, и фитинги базирани на полимерни материали лесно достъпни от  гледна точка на разходите. Полипропиленови фитинги от различни видове, които постепенно са  използвани за вътрешния водопровод, сега масово са навлезли в бита, като основно причина за  това е тяхната гъвкавост, ефективност, отлично представяне и ниска цена. Във водопроводните  услуги, полипропилена се предлага масово от фирмите.

За фитинги с резба, включващи чести цикли за монтаж-демонтаж, обикновено се използват  тежкотоварните материали. В промишлеността са доста навлезли винтовите фитинги от неръждаема  стомана, както и от специализираните материали – титан и други резбови фитинги. Във ВиК  инсталациите, специалните материали по принцип не са приложими.

Видове фитинги с резба
Във водопровода и вик услугите се използват няколко вида сглобки с резба, различни по  предназначение:
– Колена и дъги, като задачата им е да променят посоката на потока.
– Кръстачка – да организира клонове в двете посоки.
– Двигателния апарат – Резбовани фитинги за тръби със същия диаметър.
– Адаптери за различни видове – за свързване на тръби с различен диаметър или тип.
– Клапан за затваряне на тръбата завършващ по запечатан начин.
– Връзки – обикновено за връзка с гъвкав маркуч в домакинството, и ВиК за промишлени и  технически цели.

Нашата компания ВиК услуги София е специализирана във водопровода и канализацията, като доставя  качествени услуги за всички сегашни и бъдещи клиенти.

ВиК София – водопроводни шахти

Водопроводните шахти са основна част от съоръженията на водопроводната инсталация и се изискват според нормите от ВиК София. В тези съоръжения се монтират както водомерите, така и спирателните кранове, които служат за спиране на водоподаването при ремонти, аварии и други вик мероприятия.
Всяко водопроводно отклонение трябва да завършва в имота със шахта и водомер, и да има спирателни кранове. За отделните имоти в София, на водопроводното отклонение преди регулационната линия, се монтира тротоарен спирателен кран /тск/, който е собственост на вик дружеството.  За това съоръжение тск, не се изгражда шахта – кранът е монтиран на линията под земята като за ръкохватка служи квадратен шиш /метален/, който се извежда на повърхността и е защитен от обсадна тръба и завършва със специална шапка и предпазно „гърне“ с капак за отвор, откъдето се спира водата при необходимост. Водопроводните шахти се иззиждат с бетонни тухли и капак, като се взимат необходимите мерки при строителството, водомера и тръбите да не замръзват зимно време.

Нашият екип от специалисти ВиК София изгражда водопроводни шахти съобразени с нормативната база, свържете се с нас. Формите на шахтите биват квадратни или правоъгълни, като размерите са съобразени с това да може свободно да  се смени кран, водомер или да се отстрани теч, хубаво е да има и разстояние между водомера и дъното на шахтата, както и да се оставят „зъби“ над водомера при иззиждането, на които да легне изолационен вътрешен капак чиято цел е запазване на приборите от замръзване и повреда. Шахтите трябва да се пазят чисти и без наличието на вода, като за тази цел капака трябва да е здрав и добре затворен и уплътнен, може да се предвиди и отводнителен сифон. Шахтите се изграждат на такива места които да са удобни за проверка и поддръжка и до два метра след регулационната линия на имота. Собствеността на шахтата е на собственика на имота а водомера на вик дружеството стопанисващо водопреносната мрежа в София. Ремонтите и обслужването до водомера са за сметка на дружеството, а след това вътре в имота разходите се поемат от собствениците и обитателите. Фирмата ни ВиК София предлага водопроводни услуги с качество и гаранция.