ВиК ремонти – смяна на щрангове

Голяма част от водопроводната и канализационна мрежа в София е амортизирана и полежи на подмяна, частична или цялостна. В тази статия ще засегнем ВиК ремонти или по-точно смяна на щрангове в сгради етажна собственост а това са канализационни и водопроводни.

Канализационни тръби. Старите сгради строени през 50-60 години на миналият век освен, че водопроводната мрежа е за подмяна, вертикалните канализационни клонове /щрангове/ са изградени с каменинови тръби, които също подлежат на подмяна, поради тяхната непригодност.
При подмяна на вертикалните щрангове изградени с каменинови тръби е добре собствениците на имоти да знаят, че в самата плоча между етажите, има едно или две отклонения /за подов сифон, мивка и т.н./, които трябва да се превключат към новия подменен вертикален клон. Тези ВиК ремонти при  превключването са свързани с по-голямо разкъртване около щранга с цел да се осъществи връзката а това създава неудобства особенно когато в жилището е бил вече извършен ремонт. Много голяма част от това старо строителство,а именно тоалетните чинии с долно оттичане са свързани към общия канализационен клон през плочата и тогава в общия щранг. Това може да се промени при подмяна на щранга, да се монтират тоалетни чинии с задно оттичане, и отвора да се запуши. Подземната сградна каменинова канализационна мрежа, също може да се подмени, но нейната издържливост е по-голяма и може с частичен ремонт да се отсрани възникналата повреда.

Водопроводни тръби.Смяна на водопроводни щрангове изградени с поцинковани тръби с полипропиленови. След като една водопроводна инсталация изградена с поцинковани тръби надхвърли 20 години, започват проблемите, въпреки че срокът им за експлоатация е по-голям. Голяма част от тази мрежа е за смяна и подлежи на ВиК ремонти в София. Подмяната е необходима да бъде извършена, но сечението /диаметъра/ на тръбите не трябва да се променя, каквато тенденция се забелязва. Когато клиентите търсят по-ниски цени, трябва да попитат изпълнителите дали ще се намали сечението на тръбите или се запазва същото. Попадали сме на поцинкована тръба със сечения цол и четвърт подменена с тръба Ф 25 /три четвърти цол/ полипропилен. Това намаляване ще се отрази на дебита на водата и затова не е желателно. Надяваме се че написаното ще ви е от полза.