Канализация, поддържане, отпушване и ремонт

Работата по канализацията може да бъде рутинна, превантивна и аварийна. Основната задача на отпушване на канали е освобождаването на тръбите от постоянната мръсотията и бактериите, които имат потенциал и условия за възпроизводство тук. Също така почистване на отпадни канални води – е един вид гаранция за дългия живот на тръбите. Имайте предвид, че има разлика между почистване на отпадни води от случай на случай (например, само в извънредни ситуации), и пречистването на тръбите редовно. Във втория случай, канализация се поддържа за по-дълго време стига да има съгласие от собствениците на имота.

Възможно е и на някои места, канализация да е с бетонни тръби, но те също на снадките /ако не са добре направени/ са слабите им места, които се установяват при процедурата по отпушване на канали. Друг бич за бетонните и азбесто-циментови канали /с които са изградени парцелните канали/, е агресивното движение на подпочвени или канални води, както отвън така и отвътре, при такива моменти канализацията може да се изолира. Каналните тръби в парцела се вкопават на такава дълбочина, която да позволи приемането на водите от помещенията или другите отводнителни съоръжения, но трябва да има един минимум от един метър дълбочина за да не замръзне зимно време или ако от там преминават автомобили.

Каналите могат да се поставят и на по-малка дълбочина, но трябва добре да се обезопасят, за да не се счупят или повредят от слягане или притискане. Разположението на парцелната канализация е правилно да бъде на известно разстояние от сградата и по възможност да се включва към градската канализация отделно сградовите канали, тъй като при повреда или теч, водата да не попада в основите на постройката и по този начин да ги отслабва. В тези участъци на канализацията се застроява и шахти или специални отвори които да позволят надзор при отпушване на канали или диагностика на тази част от мрежата.
За повече информация ето ви връзка тук.

Поддържане и отпушване на канали и канални мрежи

ревизионна шахта канализацияКакво може да се направи за да се осигури правилното функциониране на каналната мрежа, за да не се налага да се търси фирма за отпушване на канали. Добре е да се прави периодическа проверка на същата. Има два вида проверка: външна и техническа.

Външната проверка се прави не по-рядко от един до два пъти в месеца обикновено от двама души. Те проверяват външното състояние на шахтите, здравината на покривните капаци, железните стъпала, режима на протичането на каналната вода по движението и в кюнетките, евентуално задръстването на кюнетките, състоянието на уличните оттоци и техните решетки. Особенно внимание се обръща на съединителните и преливните шахти и тези на дюкерите за изправността на шибърите в тях и при всички констатирани дефекти. Някои от изброените по-горе дейсвия могат да се извършат и от самите собсвеници които са заинтересувани канализацията им да функционира правилно с цел да не се дават излишни средства за отпушване на канали и ремонт на канали, като например да се измажат шахтите или да се оправят капаците за да не попаднат предмети които да запушат канала. Както и да не отлагат ремонт свързан със съответните канали.

Техническата проверка обикновено се прави два пъти в годината /пролет и есен/ от бригада, състояща се от няколко души. Проверяват се освен външните видими дефекти по шахтите и кюнетките, но и дали не постъпват в канализацията опасни за нея води, като такива, по-горещи от 40 градуса или съдържащи бензин, нефт, масла. За тези последните трябва да бъдат устроени специални съоръжения за задържането им, защото вредят на всички канали. Техническата проверка на проходимите събиратели се извършва един път на 2-3 години, обикновено пролетно време, когато при по-голямо пълноводие на приемателя каналната вода може да бъде пусната направо в него през аварийния канал или чрез отливен канал на някой преливник /при смесената канална система/, като това количество вода може да се употреби и за (промиване) на канализацията при необходимост. Преди да се влезе в канала, прави се щателна проверка да не би в него да са се образували задушливи или отровни газове. Те се отсраняват чрез продължителното проветряване. Ако голяма част от описаните процедури се приложат от заинтересуваните лица, ще се предотврати в голяма степен запушването на канала и отпушване на канали би било излишно.

Освен горните проверки се прави и системно наблюдение на режима на работа на мрежата: измерване пълнежа на каналите по часове, дни и месеци, евентуалното им затлачване и установяване на причините за това /недостатъчен наклон, състав на каналната вода и пр./. Местата където стават тези затлачвания, се регистрират, като се дават указания за вида и причината на затлачването и начините за отсраняването им. Това би трябвало да се прави от вик дружествата отговарящи за съответните селища и стопанисващи канализационната мрежа.

Канализационни системи и отпушване на канали

Смесена канализацияВ зависимост от това, какви канални води приема и отвежда канализационната мрежа, има три основни вида канализационни системи: смесена, разделна и полу-разделна, като и трите вида са обект на отпушване на канали по ред причини.

Смесената канализационна система се състои от една канализационна мрежа от начални канали и събиратели, по които се отвеждат заедно всички битови, производствени и атмосферни канални води, като се изграждат и ревизионни шахти, които служат за отпушване на канали, както и за почистване на попадналите в каналите отпадъци.

Разделната канлизационна система се състои от две или няколко самостоятелни канализационни мрежи, по една от които се отвеждат атмосферните канални води /често пъти и условно чистите производствени води/, а по останалите /една или няколко/ – битовите и замърсените производствени канални води /последните напълно или частично в зависимост от възможностите за съвместното им пречистване с битови води/. Периодически тази система се почиства а при нужда се извършва отпушване на канали, като се систематизират причините. Разделната канализационна система може да бъде пълна, когато са построени всички гореспоменати канализационни мрежи, и непълна /или частична/, когато е построена само една канализационна мрежа или за битови /и замърсени производствени води, ако могат съвместно да бъдат пречистени/, или за атмосферни води и условно чистите производствени води. По-често се случва най-напред да се построи канализационна мрежа за битови води, като атмосферните води се оставят да оттичат повърхностно. По късно с благоустрояването на населеното място се изгражда и канализацията за атмосферните води, които също се чистят /отточните решетки/, и се извършва отпушване на канали от пръст и кал.

Полуразделна канализационна система се състои от същите канализационни мрежи, както разделната. Те имат съединителни точки помежду си в специални съединителни шахти, които позволяват вливането на първите замърсени дъждовни води от покривите, дворовете и улиците, както и водите от промиването на улиците в канализационната мрежа за битови води, която ги отвежда до пречиствателната станция, а по късно придошлите в по-голямо количество вече по-чисти дъждовни води да се влеят направо в мрежата за атмосферните води и чрез нея в приемателя. Отпушване на канали и почистване на ревизионни шахти се прави периодически.

Като производни на гореописаните три канализационни системи се получават още следните две: – Канализация при оборотно водоснабдяване. Тази система позволява многократно използване на производствената вода в едно промишлено предприятие направо или след някакво незначително подобрение /утаяване, изстудяване и др./ и добавянето на известен малък процент прясна вода за допълване на употребената в производството или отпадналата при пречистването производсвена вода. – Комбинирана канализационна система. Такава система има, когато за известен район от населеното място или предприятие се приема смесената, а в други – разделната или полуразделната, и тук отпушване на канали и почистване се извършва през определен период в зависимост от замърсяването на каналите.

Канал запушен от корени

корени от канализацияНаш колега сподели, как се е натъкнал на канал, който е бил много сериозно запушен от корени.  Съжаляваме, че не можем да ви покажем снимки, но той самият тогава не е разполагал с камера или  фотоапарат, за да заснеме поразителната причина за запушване на канализацията. Наложило се да  използва електрически трион и лека по-лека започнал да реже корените, било доста трудно тъй  като те били много и много заплетени. Изрязвайки тази тапа образувала се на дъното на шахтата  се оказало, че тя е дебела около 30см.

Друг колега разказва, как често му се случва да реже корени проникнали в канала на места извън  града намиращи се в гористи местности. Една такава случка е свързана с клиент, чийто канал на  къщата често се запушвал и редовно викал фирми за отпушване на канали, но отпушеният канал  траел само от няколко седмици до един месец и отново се налагало да бъдат викани специалисти. И  така един ден си направил сметката, че плаща прекалено много за отпушване, а проблема бил само  временно разрешаван, затова решил да повика фирма, която да му направи видео диагностика на  канала. Така и сторил, повикал специалистите, а те от своя страна го разпитали къде, в кой  участък се запушва канала, за да знаят откъде да вкарат камерата за видео диагностика на  канализацията. След като уточнили запушващият се участък, те вкарали камерата в канала и  забелязали не много плътна, но сериозна тапа от корени, която задържала боклуци и причинявала  запушване. Колегите показали на собственика, положението в което се намира канализацията му, и  му предложили да направят ремонт.

Човекът, който ги повикал (собственика) въобще не се двоумял дали да приеме офертата за ремонт  или не, тъй като ежемесечното отпушване на канала вече му струвало много средства и искал  веднъж завинаги да се приключи с този проблем. От фирмата му обещали да започнат още утре и  така на другия ден започнала работа по подменяне на тръбата в проблемният участък от  канализацията. Разкопали от шахта до шахта и сменили тръбата, в която прониквали корените на  близките дървета, освен това изрязали корените намиращи се в близост до канала, за да не  проникнат и в ново прекараната тръба. Ремонта бил приключен за един ден, а след проби и видео  диагностика на ново прекараната тръба, вече ясно се виждало, че канала е изключително чист от  корени и с добър наклон така, че да не се събира вода, която да изтича в почвата и да привлича  към себе си корените на близките дървета, които търсят влага.

Отпушване на канализация, поддръжка

почистване с вода под наляганеПоддържане на канализационна система в добро работно състояние е приоритет за всички потребители и ползватели. Така ние можем да осигурим необходимото ниво от санитарна и бактериологична защита. Комбинираната канализационна машина често се използва за отпушване на канали и има различни видове. С нея ще можете лесно да се справите с безизходицата при запушен канал и да почистите всяка точка от замърсяването. Почистването на канализацията, трябва да се извърши на регулярна основа и качествено. Това ще запази всички елементи от мрежата, в добро състояние и защита на хората от бактерии и вируси, които са склонни да се разпространяват в замърсени отпадъчно канални води.

Отпушването на тръбите се извършва на най-високо техническо ниво и е необходимо да се прилагат професионални действия съчетани с модерно и високо качествено оборудване, за да се справи с всякаква степен на канализационна авария. Професионалната канализационна машина за отпушване е просто идеално средство за справяне в такива ситуации. С тази машина можете да почистите канализационната система, както на голямо индустриално съоръжение, така и при обикновен жилищен комплекс. Необходимо е да се грижите за всички съставни компоненти на канализационната машина, така че да можете значително дълго време да я ползвате.

Отпушването на каналите, трябва да се извършва от опитни професионалисти, които са повече от една година в тази сфера и се занимават с тези проблеми. Те знаят всички тънкости и нюанси и са компетентни в организирането на процеса и провеждане на всички необходими мерки за почистване на канализацията възможно най-скоро. В бъдеще ще трябва да се следи внимателно функционалното състояние на всеки елемент на канализационната система, така че при авариен случай да можете бързо да извършите отпушване на канали.

Оборудването от канализационна техника с вода под налягане включва нагнетателна помпа, маркуч с лента, голям и малък барабан и резервоар с вода. Наличието на тези компоненти, значително опростява и дейността като почистване на тръби и канали. Координирането и почистването на канализацията се извършва от професионалисти. Те ще направят всичко възможно, за да се гарантира нормалното функциониране на канализационната система през годините на експлоатирането.

Наред с другите неща комбиниран тип канализационна машина често се използва за почистване на шахти, от различни замърсители. Колапсът на зидария се дължи на остаряване или повреда на тухлени стени на шахтите. Ето защо, по време на целия период на експлоатация на шахтите трябва внимателно да следи за тяхното състояние. И в този случай времето за отстраняване на неизправности. Ревизионните шахти са важна част от всяка канализационна система. С тяхна помощ за достъп се осъществява отпушване на канали на всички елементи на канализацията. Зидарията на шахтите трябва да отговаря на високите стандарти за качество. Това позволява да се използва това съоръжение в продължение на много години.

Отпушване на канал с вода под налягане

оборудване за почистване на канализацияОтпушването се състои от система на контролирано високо налягане на вода от резервоар, като например налягане от помпа или свързване към водопреносната система, свързана с гъвкав гумен проводник за високо налягане до десетки метри в дължина, и накрайник /дюза/ за отпушване на канала, като се използва хидравличната сила, за да дръпне гумения маркуч в канализацията. По този начин се почистват на стените на канала и се промива от утайки.

Има и малки преносими помпи за високо налягане които се използват при отпушване на канализация и миене на канализационните тръби с прикачен инвентар и се използват предимно от обслужващия персонал или собствениците на жилища, за да се премахнат меки препятствия по цялата дължина на канализацията. Промиването на сградните канали е за да се предотврати запушване от отлагания, като се почистят стените на каналните тръби или се премахне на тапата. Тези малки помпи за отпушване и миене на канализация, като цяло са с по-ниска цена и тегло, отколкото електрически почистващи машини с равностоен обхват, и могат да предоставят по-нисък риск от излишно надраскване на санитарните части.

Платформа или ремарке с монтирани канализационни помпи за отпушване, използвани от някои предприятия за вътрешно ползване, но при нужда се прибягва към професионалната услуга за отпушване на канали извършвана от вик дружествата и фирмите. Клиентите ще се възползват от високите хидравлични конски сили, доставени от мощни помпи, които могат да премахнат корените на дърветата и други твърди препятствия, попаднали в канализацията.

Предимства на малките канализационни помпи включват относителна лекота, и бързото проникване в канализацията, и възможността за премахване на остатъчното количество отлагания, което се натрупва по стените на канализационни тръби, като по този начин се намалява необходимостта за по-нататъшно запушване и почистване.

Недостатъци на оборудването за отпушване на канали с водно налягане, включват неспособността за извличане на корените на дърветата и други твърди препятствия. Недостатъците на платформата и ремаркето на които са монтирани канализационни помпи включват са високата относителна цена и тегло, както и изискването за всеобхватно обучение, за да се съобразят с указания за безопасност на производителите.

Какво трябва да знаем за канализацията на кухненската мивка?

Въпреки факта, че кухненската мивка е много важна за домакинската ни работа, малко знаем как да  я предпазим от запушване. На първо място трябва да сме внимателни какво изхвърляме в мивката,  но дори и да внимаваме, няма как да спрем мазнините да попаднат в канализацията. Много погрешно  е да промиваме канала на мивката с помощта на химикали за отпушване на канал, защото в тези  препарати има натриева основа, която не разтваря мазнината а я превръща в сапун. Така вече  запушената тръба на мивката може да се отпуши само със специално професионално устройство за  почистване и отпушване на канал и да се справи със сериозни блокажи, каквито са запушванията  със мазнина, ако не можете да се справите сами, натисни тук и ние ще ви  помогнем. В допълнение, някои химични агенти имат отрицателен ефект върху тръбата, поради което  те бързо влизат в пълна неизправност. С използването на тези химикали, на пръв поглед изглежда,  че проблема е отстранен, но скоро се установява теч от канал, дължащ се на употребата на силни  киселини.

Важно е да знаете, че превантивната и профилактичната дейност са от полза за канализацията на  кухненската мивка, а тя се състои в това: два или три пъти годишно да пускате вряла вода от  чешмата за около 10-15 минути, като по този начин ще разтопите полепналите мазнини по тръбата и  ще възтановите нормалното протичане на водата. Ако вие сами искате да отстраните запушването,  внимавайте да не нараните тръбата със средството за отпушване на канал, което използвате!

Кои кухненски мивки се запушват най-често?
Най-често се запушват тези кухненски мивки, които са най-отдалечени от общия вертикален  канализационен щранг, където се влива каналната тръба на мивката. Това е така защото мазнината  бързо изстива по дължината на канала, полепва и се втвърдява, като намалява постепенно  сечението на тръбата. Чупките и завоите по каналния участък също са предпоставка за отлагане на  отпадъци и чести запушвания. Колкото един канал на кухненска мивка е с по-малка дължина и  по-малко чупки, толкова неговата работа ще бъде безупречна, но само ако и ние го пазим.

Ако тази статия ви е допаднала, можете да зададете вашия въпрос свързан с темата и ще получите  компетентен отговор.

Неприятна миризма от канала

Здравейте, прочетох вашите коментари, относно възможната причина за лошата миризма от канализацията. В моя апартамент имам следния проблем – от няколко години живея в нов апартамент, в банята си сложих душ-кабина, на която коритото е повдигнато и от него излиза пластмасова гофрирана тръба, която влиза в канала, който е изграден за вана или душ кабина. Не е сложено гумено уплътнение между гофрираната тръба и тръбата на канала и там, остава малък отвор, от който излиза неприятна миризма. Не съм сигурна дали вертикалния щранг излиза на покрива, защото съседа на последния етаж е окупирал покрива, та не съм сигурна как е решил въпроса с щранга. Освен това, миризма от канала имаше и в самия вход, но след като им обърнах внимание се направи нещо и миризмите там спряха, но в моя апартамент са постоянни. Възможно ли е причината да е в това, че няма гумен уплътнител, който да спира миризмите от мръсния канал или да търся причината някъде другаде?

Отговор
Здравейте, този уплътнител трябва да се сложи, от там със сигурност ви идва миризмата. Проверете ако имате подов сифон дали в него има вода. Ако няма долейте, след това пуснете водата от тоалетната, вижте дали водата от сифона е намаляла /но само след като уплътните тръбата/. Ако това е така значи тръбата няма излаз на покрива. Надявам се на този етап да съм ви бил полезен.

Ново питане
Здравейте, благодаря за бързия отговор. Аз прегледах проектите на ВиК инсталациите, оказа се, че вертикалните отвори към покрива, малко преди покрива преминават в хоризонтални с малък наклон, защото съседа си усвои част от покрива и извежда тръбите на около 15 м встрани от вертикалното им положение. Сифона в банята постоянно пълня с вода, там всичко е наред.
Имам още един въпрос, при проектирането и изграждането на вик канализацията дружеството установи по-високо налягане при подаването към блоковете, тогава стана ясно, че който е с по-лоша арматура ще пати, защото дружеството не монтира регулатори на налягането, а по закон пише, че тя трябва да осигури не по-високо от 6 кРа налягане, тя прехвърли топката към инвеститора и до преди няколко дни нямах проблем, но въпросната душ кабина, която е китайска и съответно и арматурата е такава в един момент, след 2 годишно ползване започна да сълзи от смесителя. При другите смесители нямам този проблем, защото закупих добри, но при душ кабината е такова положението. Има ли друга причина, поради което може да е протекъл смесителя на душ-кабината.
Благодаря ви и приятна неделя.

Отговор
Здравейте, това че отдушника чупи по тавана, не е от съществено значение, важното е тръбата да не запушена /аз ви писах как се установява това/. Доколкото за теча от батерията, може и да не е от налягането, зависи от къде точно тече. Ако е от самия смесител /от горе/, трябва да му се подмени една част, ако е от връзките трябва или да се притегнат или да се сменят. Налягането е опасно когато надхвърли 10 атм.. Когато е високо налягането най често се разбира от тоалетните казанчета, много често се повреждат и не могат да се оправят. Ако пускащото устройство след като напълни, отново започва да пълни, и водата постоянно тече в чинията, това значи, че налягането е високо /но този проблем трябва да го има и при съседите/. Това е което мога да ви  кажа.