ВиК ремонти

ВиК ремонтВертикалните циркулационни клонове, свързани с върха си за вертикалните разпределителни клонове, се спускат надолу, без да променят диаметъра си и без да се свързват повече с разпределителната вик мрежа. С долния си край те се свързват с хоризонталния циркулационен клон, по който чрез тръбата за студена вода циркулационното водно количество се връща обратно в долния край на бойлера. Ще разгледаме циркулационна мрежа с горно разпределение за топла вода и как да избегнем ВиК ремонти. Добре е да се предвиди в този случай в най-високата точка на мрежата въздушник.
Загубите на топлина при различни температурни разлики между температурите на водата и на околната среда (помещенията) за изолирани и неизолирани тръби са дадени в таблица за тази цел.
Проектирането и ремонти на циркулационна мрежа се свежда до това, да се приемат диаметрите на тръбните участъци в мрежата, да се изчисли циркулационното водно количество и да се провери дали когато няма разход на вода, то ще пренася достатъчно топлина, която Да поддържа температурата на водата в най-отдалечените водочерпни кранове. Предлагаме подмяна на циркулационни клонове и качествени ВиК ремонти.

Диаметрите на тръбните участъци от циркулационната мрежа се приемат с 1—2 размера (по стандарта) по-малки от диаметрите на паралелно разположените с тях тръбни участъци на разпределителната мрежа. При това трябва да се има предвид, че вертикално разположените разпределителни клонове нямат постоянен диаметър, особено при по-високи сгради. В най-ниско разположените етажи техният диаметър е най-голям, а в най-високите — най-малък. В такъв случим диаметърът на циркулационния вик клон трябва да се определи, като се вземе предвид най-големият диаметър на разпределителния клон, т. е. най-ниско разположеният.

Колкото отношението между височината на най-отдалечените вертикални клонове към хоризонталното разстояние от тях до бойлера е по-голямо и колкото чупките по мрежата са по-малко, толкова диаметрите на циркулационните клонове могат да бъдат по-малки от диаметрите на разпределителните клонове и да се избегнат ненужни ВиК ремонти. Циркулационното водно количество трябва да бъде толкова голямо, че да възстановява количеството на изгубената топлина, преминаваща от мрежата в околната среда. За да се провери дали това се постига при приетите диаметри и в зависимост от температурата на помещенията, през които преминава мрежата, изчисляват се най-първо топлинните загуби от вик мрежата.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *